Aktualności

LOKATA PROMOCYJNA NA NOWE ŚRODKI


•  oprocentowanie wynosi 6,5% w skali roku

•  oprocentowanie lokaty jest stałe w okresie

...

LOKATA "PROMOCYJNA" 6 MIESIĘCZNA


•  oprocentowanie wynosi 5,5% w skali roku

•  oprocentowanie lokaty jest stałe w okresie

...

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!