Portal kartowy-www.kartosfera.pl to system umożliwiający dostęp do wybranych usług i funkcjonalności kart wydanych przez nasz Bank za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej;

W portalu kartowym Kartosfera zarejestrowany Użytkownik może:

-zmienić numeru telefonu wykorzystywany wyłącznie do obsługi portalu kartowego;

-zmienić kod PIN posiadanych kart płatniczych;

-zastrzec posiadane karty płatnicze;

-aktywować zabezpieczenie 3D Secure;

-aktywować posiadane karty płatnicze;

-wyłączyć/ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanych kart płatniczych (o ile karty posiadają funkcję zbliżeniową);

-zmienić limity transakcyjne posiadanych kart płatniczych;

-dokonać czasowej blokady /odblokować kartę płatniczą.

Do korzystania z portalu kartowego konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe, np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome czy Safari.

Przeglądarki muszą mieć włączone przyjmowanie plików cookies oraz obsługę javascript.

W celu skorzystania z portalu kartowego „Kartosfera”, wejdź na stronę internetową www.kartosfera.pl i zarejestruj się.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!