Centrala Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu

tel. 41 380 60 23
tel./fax. 41 380 60 61
e-mail: centrala@wodzislawbs.pl

ul. Krakowska 6
28-330 Wodzisław

Telefony kontaktowe:

Prezes Banku: 41 380 60 61

Informacja/Księgowość
Tel. 41 380 60 23
Fax 41 380 60 61

Kredyty: 41 380 60 23

Godziny obsługi klienta
poniedziałek-piątek
od 07.00 do 14.15
Każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca klienci obsługiwani są od 07.00 do 13.30.

Kasa banku czynna
poniedziałek-piątek
od 07.15 do 14.15
Każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca Kasa czynna jest od 07.15 do 13.30.

Godziny pracy banku
od 07.00 do 15.00

Placówki Banku

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!