Zastrzeganie kart

W przypadku zgubienia, kradzieży karty lub wejścia w posiadanie PIN-kodu do karty, należy niezwłocznie dokonać zastrzeżenia karty płatniczej, co można uczynić pod numerami: 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora) (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora) (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora) faks (+48) 86 215 50 51 tel: 41 3806023 –w godzinach pracy Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu.

Jednocześnie informujemy o możliwości zastrzegania kart płatniczych na portalu: https://www.kartosfera.pl Kontakt możliwy jest również e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzeżenia usługi Internet Banking

Ze względów bezpieczeństwa Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu, umożliwił klientowi zablokowanie dostępu do Internet Banking poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer SMS Bankingu w Banku w Wodzisławiu (tel: +48 789 056 069) o treści: - BI#identyfikator, gdzie identyfikator to login do Internet Bankingu. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany z numerem telefonu (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych osobowych). W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany odpowiedni komunikat do Klienta. - BI#identyfikator#PESEL - gdzie identyfikator to login do Internet Bankingu. SMS blokuje dostęp z dowolnego telefonu.

Uwaga: działanie blokowania jest niezależne od posiadania przez klienta usługi SMS Bankingu i ustawionej uproszczonej składni zapytań. Opcja w zakładce Ustawienia --> Kanały dostępu (w serwisie klienta) umożliwia blokowanie dostępu do rachunków poprzez Internet oraz SMS Banking. Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku lub sam klient przed opuszczeniem okna z wymienionym menu.

Zastrzeżenia aplikacji mobilnej Nasz bank

W przypadku utraty np. smartfonu, tabletu z zainstalowaną Aplikacją mobilną Nasz Bank należy skontaktować się z bankiem. Jeśli jest taka możliwość należy w bankowości internetowej usunąć powiązane urządzenie (Ustawienia>Kanały dostępu i urządzenia>Usuń urządzenie). Nie ma możliwości tymczasowego zablokowania Aplikacji mobilnej Nasz bank. Można usunąć użytkownika Aplikacji mobilnej w następujący sposób: -po trzykrotnym błędnym wpisaniu kodu e_PIN profil użytkownika zostanie usunięty; -w opcji Aplikacji mobilnej: Ustawienia>Usuń użytkownika; -kontaktując się z bankiem.

Zastrzeżenia dokumentów

W przypadku utraty dowodu osobistego, paszportu lub innego dowód tożsamości należy bezzwłocznie: -zastrzec dokument; -powiadomić policję (jeśli doszło do kradzieży); -zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Klienci Banku Spółdzielczego mogą dokonać zastrzeżenia poprzez wizytę w placówce w godzinach pracy Banku.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!