Szanowni Klienci!

W ostatnich dniach została opublikowana baza ponad miliona danych uwierzytelniających dotyczących użytkowników z Polski. W sieci Internet został udostępniony zestaw danych pochodzących z komputerów prywatnych użytkowników, których urządzenia zostały zainfekowane złośliwym oprogramowaniem tzw. "stealerem" wykradającym wpisywane przez nich hasła. Baza danych jest bardzo obszerna i dotyczy rozmaitych instytucji, w tym instytucji rządowych, banków itp. Ponadto zbiór danych może być aktywnie wykorzystywany przez cyberprzestępców.

W trakcie analizy zbioru danych, wykazano, że dane znajdujące się w wycieku są złączeniem wielu mniejszych zbiorów pozyskanych przez złośliwe oprogramowanie typu "information stealer". Informacje były pozyskiwane bezpośrednio z zainfekowanych urządzeń. W związku z tym, przestępcy mogli mieć dostęp zarówno do haseł wpisywanych na klawiaturze oraz do danych logowania zapisanych w przeglądarkach. W ramach tego wycieku udostępniono ponad milion unikalnych rekordów z loginem oraz hasłem do różnych serwisów i usług.

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu informuje o możliwości sprawdzenia, czy Wasze dane znajdują się w upublicznionym zbiorze. Istnieje bowiem rządowy serwis internetowy za pomocą którego każdy z klientów może zweryfikować czy jego dane zostały upublicznione przez cyberprzestępców w sieci Internet.

Adres internetowy Serwisu: https://bezpiecznedane.gov.pl/ – serwis rządowy, który po zalogowaniu poprzez Profil Zaufany umożliwia zweryfikowanie czy dane konto lub email znalazło się w wycieku. Na obecną chwilę w tym serwisie dostępne są dane wyłącznie ze wspomnianego incydentu.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!