KWIETNIOWA LOKATA PROMOCYJNA


•  oprocentowanie wynosi 4,0% w skali roku

•  oprocentowanie lokaty jest stałe w okresie obowiązywania umowy czas trwania lokaty – 6 miesięcy

•  lokata odnawialna-po zakończeniu okresu promocyjnego, lokata zostanie automatycznie przeksięgowana na taki sam okres z oprocentowaniem i warunkami jak na standardowej lokacie terminowej

•  minimalna kwota lokaty:  5.000,00 złotych

•  maksymalna kwota lokaty:  150.000,00 złotych

•  warunkiem  założenia lokaty promocyjnej jest posiadanie w dniu jej założenia rachunku bieżącego lub oszczędnościowego (nie wliczając w to lokaty terminowej)

•  okres deponowania lokat od 02.04.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Pieniądze na rachunkach w Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!