Informacja o otwieraniu rachunków VAT

       

      Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r. każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy, nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

     Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta, posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT w terminie do 01 lipca 2018 r.

     Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówce Banku.

     Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT Bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

     Od 01 lipca 2018 r. Klienci BS w Wodzisławiu będą mogli wykonywać przelew korzystając z dwóch opcji:

-dotychczasowym sposobem;

-wykorzystując mechanizm podzielonej płatności płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

     Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

                                                                                                        Zarząd Banku