logowanie 3

Bankomaty BPS

 

mapa ATM1Korzystaj z bankomatów BPS w całej Polsce. Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu

 

Na podstawie § 22 Statutu Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu, Zarząd Banku zwołuje Zebranie Przedstawicieli.

Zebranie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 9:00 w lokalu nad Kiwi Market pod adresem Plac Wolności 3, 28-330 Wodzisław

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Zapoznanie z Regulaminem Obrad oraz z Porządkiem Obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Wybór Komisji:
 • Mandatowo-Skrutacyjnej,
 • Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedniości.
 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (Uchwała nr 1).
 3. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli (Uchwała nr 2).
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu (Uchwała nr 3).
 5. Zatwierdzenie Uchwał podjętych przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 15 czerwca 2018 r. (Uchwały nr 4).
 6. Zatwierdzenie indywidualnej następczej oceny członków Rady Nadzorczej Banku kadencji
  2014-2019 oraz kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu (Uchwała nr 5).
 7. Przyjęcie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu” (Uchwała nr 6).
 8. Przyjęcie „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej”
  (Uchwała nr 7).
 9. Ustalenie składu ilościowego Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2019-2023 (Uchwała nr 8)
 1. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wraz ze złożeniem oświadczeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej do Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedniości.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego oraz raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu za rok 2018 wraz z informacją o realizacji Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
 4. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu, projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrachunkowy 2018 oraz podziału wyniku lat ubiegłych.
 5. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi w punktach 15-17.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedniości, kandydatów na członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria kwalifikacyjne oraz informacja Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o sposobie głosowania.
 7. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu.
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie wniosków z protokołu polustracyjnego (Uchwała nr 9).
 9. Przedstawienie i zatwierdzenie celów strategicznych i kierunków działalności na 2019 rok (Uchwała nr 10).
 10. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Uchwała nr 12 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w Wodzisławiu oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu za rok 2018
 • Uchwała nr 13 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego
 • Uchwała nr 14 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu za 2018 rok,
 • Uchwała nr 15 podziału nadwyżki bilansowej za rok obrachunkowy 2018 Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu,
 • Uchwały nr 16a-16c udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu,
 • Przedstawienie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu” oraz podjęcie Uchwały w jego zatwierdzenia (Uchwała nr 17).
 • Uchwała nr 18 ustalenie wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu
 • Uchwała nr 19
 1. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust 4 Statutu – w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu
zostaną wyłożone do wglądu członków Banku następujące dokumenty:

 • sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego za 2018 rok łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;
 • sprawozdanie z wykonania uchwał i zaleceń Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 15.06.2018;
 • projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 25.06.2019;
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 15.06.2018;

Wyżej wymienione dokumenty zostaną udostępnione w siedzibie Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, od dnia 18 czerwca 2019 r.

           

Jeżeli w pierwszym terminie (godz. 9:00) liczba obecnych Przedstawicieli będzie mniejsza niż 50% to Zarząd Banku zgodnie z § 23 ust.4 i § 24 ust.2 i 3 Statutu Banku zwołuje Zebranie w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 9:30. Porządek Zebrania będzie taki sam jak w terminie pierwszym.

Ekwiwalent za utracony czas w wysokości 50zł będzie wypłacony po odbytym zebraniu.

Prosimy o niezwłoczne przybycie.

 

                                                         Zarząd BS Wodzisław

Gwarancje

bfg baner

Informujemy że ta strone używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.